Coronavirus

Nem udbetalinger heads

Feriepenge og offentlige ydelser Du skal som udgangspunkt holde ferie for at få dine feriepenge udbetalt. Du må derfor som hovedregel ikke modtage feriepenge samtidig med, at du modtager en offentlig ydelse, som fx arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp under ferien. Hvis du modtager en offentlig ydelse, skal du give besked om din ferie til din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen. Du kan få mere information i din a-kasse, Udbetaling Danmark eller kommunen. Er du studerende på SU? Du bliver ikke modregnet i SU, når du får udbetalt feriepenge.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Let Id Mange nye lån har ikke krav om dokumentation — overhovedet Da man som sagt førhen skulle præsentere lønsedler for 3 måneder for at blive taget i betragtning til bare et lille lån, ja så har tiderne altså skiftet og det kan man især se på de adskillig nye tilbud der er kommet på det danske marked over de efterfølgende år. Især de nyeste lån underligger mange gange præg af, at der slet ingen krav er til kvittering for din indtægt overhovedet. Det vil altså sige, at det eneste man skal bruge for at kunne søge og få udbetalt de nye annuitetslån uden lønsedler er: dit Nem-Id plus en bankkonto. Så kan du få udbetalt pengene uden dokumentation og startbesvær med papirer der skal sendes ellers scannes ind som i gamle dage. Brugervenlighed er det helt store fokusområde når firmaer laver nye lån plus planlægger hvordan fremtidens finansielle produkter barriere se ud.

Kassekreditten

Printplade Der er ingen særregel for seniorer, der arbejder ved siden af folkepensionen og dermed også optjener feriepenge. Man får som alle andre lønmodtagere indefrosset deres feriepenge, der i stedet bliver indbetalt til opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Det sker som led i overgangen til en ny ferielov.

How Africa can keep rising - Ngozi Okonjo-Iweala

Påvirker ikke folkepensionen

ATP er en politisk konstruktion og har ingen ejere i traditionel forstand hvordan fx et aktieselskab, der har aktionærer, der kræver et udbytte. Det betyder derfor, at når ATP opnår afkast — dvs. Til gengæld udbetaler ATP bonus til pensionisterne — dvs. Da meget indbetaler jeg og min principal til ATP hver måned? Det gælder både danske og udenlandske virksomheder. Det er virksomheden, der skal beregne plus indbetale ATP-bidraget. Hvis du arbejder på fuld tid, betaler du som begyndelse 94,65 kr. Kan jeg indbetale oveni til ATP?

Selvbetjening

Hvor udbetaler man til udlandet? En abonnementspris til en NemKonto eller en speciel konto i et udenlandsk pengeinstitut vil altid ske i form af aldeles konto-til-konto overførsel. Derfor er det udslagsgivende at have korrekt kendskab til den bankkonto, som pengene skal overføres indtil. Selve afviklingen af betalinger til udlandet beror på den indgåede aftale mellemskoleklasse den udbetalende offentlige myndighed og dennes betalingsformidlende pengeinstitut. Der findes ikke aldeles oversigt over det sæt af aftaler, der måtte foreligge om betalingsafviklingen. Alligevel er kun de mere generelle principper for betalingsafvikling beskrevet herunder. Opmærksomheden henledes på, at det - på baggrund af veksling og fremsendelse af gysser - normalt tager længere tid at overføre penge fra den offentlige myndigheds bankkonto til modtagerens bankkonto i udlandet, end det tager at overføre gysser til bankkonti i danske pengeinstitutter. Der er hjemmel til denne forsinkelse pr. Ændring af lov om offentlige betalinger § 2a.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Leave a Reply

Your email address will not be published.