Færdselsstyrelsen

Tjek krav - 50686

Det fremgår af en ny lov om beskæftigelsesindsats, som for nylig er vedtaget i Folketinget. I lovbemærkningerne kan man læse, at værktøjet skal foretage en statistisk baseret analyse af borgerens risiko for at blive langtidsledig ud fra en række oplysninger om borgeren. Oplysningerne, såsom alder, herkomst og ledighedshistorik, indhentes fra registre i Beskæftigelsesministeriet samt andre offentlige myndigheder. Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, L blev vedtaget af Folketinget ved 3.

Datatilsynet afgrænsede høringssvar

Jobcentre og arbejdsløshedskasser er på vej indtil at få et nyt landsdækkende digitalt afklarings- og dialogværktøj, som skal danne dataprofiler af arbejdsløse på baggrund af personoplysninger. Det fremgår af en nuværende lov om beskæftigelsesindsats, som for nylig er vedtaget i Folketinget. I lovbemærkningerne kan man læse, at værktøjet barriere foretage en statistisk baseret analyse af borgerens risiko for at blive langtidsledig ud fra en række oplysninger omkring borgeren. Oplysningerne, såsom alder, herkomst plus ledighedshistorik, indhentes fra registre i Beskæftigelsesministeriet samt andre offentlige myndigheder. Man barriere langt ned i lovteksten for at finde omtalen af profileringsværktøjet - nøjere bestemt til side Her fremgår det af bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, til § Værktøjet kan efter man gældende regler indeholde spørgsmål af såkaldt objektiv karakter, skrives der. Det kan handle om borgerens uddannelse og erhvervserfaring, frafaldshistorik i forhold til uddannelse, plus spørgsmål af subjektiv karakter, for forbillede om borgerens motivation, kompetencer og forventninger. Værktøjet vil herefter foretage en statistisk baseret analyse af borgerens risiko foran at blive langtidsledig ud fra aldeles række informationer om borgeren, som indhentes fra offentlige myndigheders registre.

Datatilsynet afgrænsede høringssvar

Barriere bruges af personer, der beskæftiger sig i brancher med øget risiko foran kontakt til personer og virksomheder, der har til hensigt at foretage hvidvaskning eller finansiere terror. Løsningen skal bruges både ved registrering og afregistrering. Din registrering er personlig, og derfor barriere du bruge din NemID privat indtil at logge ind. Registret er aldeles hjælp til den offentlige indsats indtil bekæmpelse af hvidvask af penge plus finansiering af terror. De som registrerer sig, er underlagt nogle lovmæssige forpligtelser, og er dermed med til at styrke indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Læs mere om Hvidvaskloven og dine forpligtelser på erhvervsstyrelsen.

Professor: Svært at gennemskue hvad der sker i virkeligheden

Vision af køretøj Periodisk syn Syn indenunder coronakrisen Find synshal Registreringssyn Politiets vision Vejsidesyn Vejledninger om syn af køretøjer Information til syns- og omsynsvirksomheder Alvorlige sikkerhedskritiske fejl og mangler Find synsrapport. Regler om kørekort Ansøgning om førerbevis Fornyelse af kørekort Teori og køreprøvens indhold Duplikat- erstatnings- eller internationalt førerbevis Ombytning af udenlandsk kørekort Klagesager Alkolås og ANT-kursus Uddannelsen som kørelærer Afregningspris for kørekort Spørgsmål og svar. Fordring til køretøjer Regler for køretøjer Dataerklæringer Typegodkendelser Dispensationer Tempo godkendelser Tempo godkendelser Eksamenskørsel Hvor langt på literen Regler om energi- og miljøegenskaber Prøvnings- plus kontrolinstanser Regulering af færdslen Registrering hvordan udrykningskøretøj. Krav til sikkerhedsudstyr Generelt omkring mærkning af sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr til børn i biler Sikkerhedsudstyr til handicappede Refleksprodukter Information om farlige produkter Beskyttelseshjelme Diagonaldæk Dæklabel. Statistik Indkaldelser til syn Stillestående for indberettede syn Statistik for tilsyn Godstransporterhvervet Buskørselserhvervet Offentlig servicetrafik Statistik omkring sagsbehandlingstider for godkendelser Statistik over højresvingsulykker Generel statistik.

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

Leave a Reply

Your email address will not be published.